Cennik badań technicznych Polmozbyt-Legionowo

Cena w każdym przypadku, stanowi rzecz priorytetową. Zwracamy uwagę na to, gdzie można taniej zapłacić i gdzie można zaoszczędzić.

Jednak w przypadku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, cennik usług zawiera w pełni ceny urzędowe, za które pobiera się opłatę wg cennika, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku. (Dz. U z 2004r. Nr 223, poz. 2261) z późniejszymi zmianami.

Oprócz cen, które podane są poniżej, pobierana jest opłata ewidencyjna 1zł, która przekazywana jest na konto MSWiA.

Ceny są więc niezmienne dla każdej Stacji Kontroli Pojazdów w Polsce. To jednak, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, iż nasza stacja, oprócz standardowej ceny, gwarantuje najwyższą jakość usług, rzetelne sprawdzenie sprawności auta, jak również i miłą, przyjazną atmosferę. Przyjedź i przekonaj się o tym sam! Lp.Wyszczególnienie Cena PLN brutto
1
Okresowe badanie techniczne:
1.1
motocykl, ciągnik rolniczy
  62,00
1.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1
  98,00
1.3
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
  40,00
1.4
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
  78,00
1.5
pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
  85,00
1.6
taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
  42,00
1.7
pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
  50,00
1.8
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
  63,00
1.9
pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
  48,00
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
  20,00
2.2
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
  14,00
2.3
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
  20,00
2.4
toksyczności spalin
  14,00
2.5
poziomu hałasu
  20,00
2.6
geometrii kół jednej osi
  36,00
2.7
działania amortyzatorów jednej osi
  14,00
2.8
wszystkich innych usterek łącznie
  20,00
3
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1
motocykl,motorower, ciągnik rolniczy
  116,00
3.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
  169,00
3.3
przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
  92,00
4
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2
  20,00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
  94,00
4.3
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
  51,00
5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
  20,00
5.2


po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

  94,00
6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
  42,00
6.2
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
  50,00
6.3
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
  85,00
6.4
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
  48,00
6.5
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)
  82,00
7
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy
  35,00
7.2
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze
  21,00
7.3
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób
  48,00
7.4
ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.
  51,00


 

Published on  02.04.2013